Ngôn ngữ:
Trang chủ » Tin tức » Tin tức và Sự kiện chuyên ngành
Nghiệm thu dự thảo soát xét Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5730:2008 “SƠN ALKYD – YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
Ngày 26/4/2016 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5730:2008 “Sơn alkyd – Yêu cầu kỹ thuật chung” mã số TC 23-15 do ThS. Trịnh Thị Hằng làm chủ nhiệm dự án. PGS.TS. Lương Đức Long làm Chủ tịch Hội đồng đồng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các trường đại học, Hội vật liệu, doanh nghiệp, Viện nghiên cứu.
Sản phẩm sơn alkyd được sử dụng cho các kết cấu gỗ và kim loại trong công trình xây dựng.
Sau 8 năm ban hành, tiêu chuẩn TCVN 5730:2008 “Sơn alkyd – Yêu cầu kỹ thuật chung” cần được soát xét cập nhật phù hợp với các tiêu chuẩn viện dẫn liên quan và nhu cầu thực tế. Dự thảo tiêu chuẩn TCVN 5730:2016 được Hội đồng KHKT thảo luận các nội dung trong tiêu chuẩn như sau:
- Tên tiêu chuẩn: Đổi thành: “Sơn alkyd”;
- Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn alkyd;
- Tài liệu viện dẫn: Cần cập nhật  các tiêu chuẩn mới;
- Thuật ngữ và định nghĩa: Bổ sung các thuật ngữ: “Sơn alkyd”, “Nhựa alkyd” dựa trên tiêu chuẩn EN tương ứng;
- Yêu cầu kỹ thuật: Bổ sung, sửa đổi một số thông tin, thuật ngữ để truyền đạt chính xác và chặt chẽ hơn cho các chỉ tiêu kỹ thuật, giữ nguyên chỉ tiêu “Độ phủ”, không liệt kê các phương pháp thử trong Yêu cầu kỹ thuật, bổ sung chỉ tiêu “Hàm lượng VOC”;
- Phương pháp thử: Nêu các phương pháp thử tương ứng cho các chỉ tiêu trong Yêu cầu kỹ thuật;
- Thuyết minh soát xét dự thảo tiêu chuẩn phải trình bày dưới dạng bảng so sánh và sửa thông tin về phạm vi sử dụng của sơn alkyd.
Sau khi thảo luận, Hội đồng KHKT Viện VLXD đã đánh giá cao những cố gắng của nhóm thực hiện dự án, và nhất trí thông qua báo cáo dự thảo TCVN trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo theo các góp ý của Hội đồng để trình Bộ Xây dựng nghiệm thu theo quy định.

Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng
Tin tức và Sự kiện chuyên ngành
Nghiệm thu dự thảo soát xét Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8652:2012 “SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT”
Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất sơn gỗ hệ nước gốc nhựa PUD thân thiện môi trường
Hội nghị thường niên Hiệp hội Sơn - Mực in Việt Nam năm 2016
Phần mềm hướng dẫn phân loại và ghi nhãn GHS và Cơ sở dữ liệu hoá chất ASEAN và Nhật Bản
Giải thể thao Cúp Hiệp hội Sơn - Mực in Việt Nam lần thứ 3 năm 2016
Mời tham gia Giải thể thao Cúp Hiệp hội Sơn - Mực in Việt Nam lần III, năm 2016
Về việc nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế chủ trì thực hiện các nhiệm vụ năm 2016 thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn"
Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu mới có hiệu lực từ 01/01/2016
Chính sách phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam
Nghị quyết của Chính phủ về việc ký Hiệp định TPP
LIÊN KẾT WEBSITE  
THỐNG KÊ
 
Lượt truy cập: 8971498
Khách Online: 32
Đối tác
   
  Trang chủ | Giới thiệu | Hội viên | Công nghiệp Sơn - Mực In | Tin tức | Khoa học và Công nghệ | Văn bản pháp quy | Liên hệ