Giới thiệu chung

Welcome to

HIỆP HỘI SƠN – MỰC IN VIỆT NAM

Giới thiệu chung
Hiệp Hội Sơn – Mực in Việt Nam được thành lập vào ngày 25/04/2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tên tiếng Anh: Vietnam Paint & Printing Ink Association
Tên viết tắt: VPIA
Trụ sở Hiệp hội:
Phòng 102, Vp. Đăng Minh, L11- L12 Khu Dân cư Miếu nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM
ĐT: (028) 3517 1967 – Fax: (028) 3517 6014
Email: vpia@vpia.org.vn
Website: www.vpia.org.vn

Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam – VPIA

Mục tiêu của VPIA
Là tiếng nói của ngành, Hiệp Hội sơn – mực in Việt Nam nâng cao hiệu quả trong các hoạt động của mình để mang lại lợi ích tốt nhất của các hội viên. Hợp tác với các cơ quan chức năng của nhà nước và cộng đồng để đẩy mạnh việc phát triển bền vững thông qua việc cung cấp các sản phẩm có chất lượng, an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Sứ mệnh của VPIA
– Tham gia và cộng tác với các cơ quan chức năng của nhà nước các cấp, liên quan đến việc ban hành các văn bản pháp qui của ngành, với mục đích mang lại lợi ích tốt nhất cho cộng đồng, xã hội, môi trường và ngành công nghiệp sơn –mực in.
– Đại diện cho ngành công nghiệp Sơn– Mực in trước nhà nước, chính quyền và xã hội.
– Cung cấp các thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan đến ngành nghề.
– Thúc đẩy trách nhiệm xã hội trong nội bộ ngành công nghiệp sơn- mực in Việt Nam
– Thể hiện vai trò đầu tàu và điều hành có trách nhiệm.

Quyết định thành lập Hiệp hội Sơn- Mực in Việt Nam được Bộ Nội Vụ phê duyệt.