Liên hệ VPIA

    Thông tin liên hệ

     Phòng 102 Văn Phòng Đăng Minh, L11 – L12 KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

     (84-028) 35171967 – Fax: (84-028) 3517 6014

     vpia@vpia.org.vn