Tin tức Hiệp hội

post-image
Tin tức Hiệp hội

Hội nghị thường niên VPIA 2019

Hội nghị thường niên Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam năm 2019 đã được tổ chức vào ngày 11/5/2019 tại Khách sạn Kim Đô (133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Hội nghị thường niên của Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam...
Xem Thêm
Xem thêm

Hội nghị - Hội chợ - Triển lãm

Xem thêm

Thị trường - Kinh tế - Xã hội

Xem thêm