Ngôn ngữ:
Trang chủ » Tin tức » Tin tức và Sự kiện chuyên ngành
Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN
Các Quyết định hủy bỏ: Quyết định 3664/QĐ-BKHCN; Quyết định 3122/QĐ-BKHCN; Quyết định 3146/QĐ-BKHCN; Quyết định 3740/QĐ-BKHCN; Quyết định 3769/QĐ-BKHCN; Quyết định 3782/QĐ-BKHCN...

* Các Quyết định hủy bỏ:

- Quyết định 3664/QĐ-BKHCN:
1. TCVN 7782:2008 Phòng thí nghiệm y tế- Yêu cầu cụ thể về chất lượng và năng lực

- Quyết định 3122/QĐ-BKHCN (ngày 31/12/2014):
1. TCVN 4501-1:2009 Chất dẻo- Xác định tính chất kéo. Phần 1: Nguyên tắc chung
2. TCVN 4501-2:2009 Chất dẻo- Xác định tính chất kéo. Phần 2: Điều kiện thử đối với chất dẻo đúc và đùn

- Quyết định 3146/QĐ-BKHCN (ngày 31/12/2014):
1. TCVN 6088:2010 Cao su thô- Xác định hàm lượng chất bay hơi

- Quyết định 3740/QĐ-BKHCN (ngày 31/12/2014):
1. TCVN 6578:2008 Phương tiện giao thông đường bộ- Số nhận dạng phương tiện (VIN)- Nội dung và cấu trúc
2. TCVN 6208:2008 Thiết bị đo khí thải xe

- Quyết định 3740/QĐ-BKHCN:
1. TCVN 5692:1992 Gỗ dán- Xác định kích thước mẫu thử
2. TCVN 5694:1992 Panen gỗ dán. Xác định khối lượng riêng
3. TCVN 8044:2009 Gỗ. Phương pháp lấy mẫu và yêu cầu chung đối với các phép thử cơ lý


- Quyết định 3769/QĐ-BKHCN (ngày 31/12/2014):
1. TCVN 7798:2009 Căn hộ du lịch. Xếp hạng

- Quyết định 3782/QĐ-BKHCN (ngày 31/12/2014):
1. TCVN 6610-1:2007 Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 1: Yêu cầu chung
2. TCVN 6610-5:2007 Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 5: Cáp (dây) mềm
3. TCVN 6610-7:2011 Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 7: Cáp mềm có từ hai ruột dẫn trở lên có chống nhiễu hoặc không chống nhiễu

- Quyết định 3778/QĐ-BKHCN (ngày 31/12/2014):
1. TCVN 6627-1:2008 Máy điện quay. Phần 1: Thông số đặc trưng và tính năng

* Các Quyết định công bố:

- Quyết định 3779/QĐ-BKHCN (ngày 31/12/2014):
1. TCVN 6627-1:2014 Máy điện quay. Phần 1: Thông số đặc trưng và tính năng
2. TCVN 6627-16-1:2014 Máy điện quay. Phần 16-1: Hệ thống kích từ máy điện đồng bộ. Định nghĩa
3. TCVN 6627-16-2:2014 Máy điện quay. Phần 16-2: Hệ thống kích từ máy điện đồng bộ. Mô hình để nghiên cứu hệ thống điện
4. TCVN 6627-16-3:2014 Máy điện quay. Phần 16-3: Hệ thống kích từ máy điện đồng bộ. Tính năng động học
5. TCVN 6627-18-31:2014 Máy điện quay. Phần 18-31: Đánh giá chức năng của hệ thống cách điện. Quy trình thử nghiệm dây quấn định hình. Đánh giá về nhiệt và phân loại các hệ thống cách điện sử dụng trong máy điện quay.
6. TCVN 6627-18-32:2014 Máy điện quay. Phần 18-32: Đánh giá chức năng của hệ thống cách điện. Quy trình thử nghiệm dây quấn định hình. Đánh giá bằng độ bền điện.
7. TCVN 6627-18-33:2014 Máy điện quay. Phần 18-33: Đánh giá chức năng của hệ thống cách điện. Quy trình thử nghiệm dây quấn định hình. Đánh giá nhiều yếu tố bằng độ bền khi chịu đồng thời ứng suất nhiệt và điện
8. TCVN 6627-18-34:2014 Máy điện quay. Phần 18-34: Đánh giá chức năng của hệ thống cách điện. Quy trình thử nghiệm dây quấn định hình. Đánh giá độ bền cơ nhiệt của hệ thống cách điện
9. TCVN 6627-26:2014 Máy điện quay. Phần 26: Ảnh hưởng của điện áp mất cân bằng lên tính năng của động cơ cảm ứng lồng sóc ba pha

- Quyết định 3783/QĐ-BKHCN (ngày 31/12/2014):
1. TCVN 6610-1:2014 Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 1: Yêu cầu chung
2. 1. TCVN 6610-5:2014 Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 5: Cáp mềm (dây mềm)
3. 1. TCVN 6610-7:2014 Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 7: Cáp mềm có từ hai ruột dẫn trở lên có chống nhiễu hoặc không chống nhiễu
4. TCVN 10347:2014 Tính giới hạn dưới và giới hạn trên của các kích thước ngoài trung bình của cáp có ruột dẫn đồng tròn và có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V.
5. TCVN 10348-1:2014 Cáp cách điện bằng chất vô cơ và các đầu nối của chúng có điện áp danh định không vượt quá 750 V. Phần 1: Cáp
6. TCVN 10348-2:2014 Cáp cách điện bằng chất vô cơ và các đầu nối của chúng có điện áp danh định không vượt quá 750 V. Phần 2: Đầu nối

- Quyết định 3711/QĐ-BKHCN (ngày 31/12/2014):
1. TCVN 6578:2014 Phương tiện giao thông đường bộ. Mã nhận dạng xe (VIN)- Nội dung và cấu trúc
2. TCVN 6208:2014 Dụng cụ đo chất phát thải của xe. Yêu cầu kỹ thuật và đo lường. Kiểm tra đo lường và thử đặc tính
3. TCVN 10468:2014 Phương tiện giao thông đường bộ. Đầu vòi nạp xăng không chì
4. TCVN 10469-1:2014 Phương tiện giao thông đường bộ. Đo chất phát thải và tiêu thụ nhiên liệu của xe hybrid điện. Phần 1: Hybrid điện không nạp điện bằng nguồn điện bên ngoài
5. TCVN 10469-2:2014 Phương tiện giao thông đường bộ. Đo chất phát thải và tiêu thụ nhiên liệu của xe hybrid điện. Phần 2: Hybrid điện nạp điện bằng nguồn điện bên ngoài
6. TCVN 10470:2014 Môtô- Phương pháp chỉnh đặt lực cản chạy trên băng thử động lực
7. TCVN 10471:2014 Ô tô con. Phân bố khối lượng
8. TCVN 10472:2014 Phương tiện giao thông đường bộ. Ống nạp và cửa nạp của thùng nhiên liệu ôtô. Hệ thống thu hồi hơi
9. TCVN 10473-1:2014 Phương tiện giao thông đường bộ. Hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên nén (CNG). Phần 1: Yêu cầu an toàn
10. TCVN 10473-2:2014 Phương tiện giao thông đường bộ. Hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên nén (CNG). Phần 2: Phương pháp thử

- Quyết định 3747/QĐ-BKHCN (ngày 31/12/2014):
1. TCVN 6088-1:2014 Cao su thô. Xác định hàm lượng chất bay hơi. Phần 1: Phương pháp cán nóng và phương pháp tủ sấy
2. TCVN 6088-2:2014 Cao su thô. Xác định hàm lượng chất bay hơi. Phần 2: Phương pháp nhiệt- trọng lượng sử dụng thiết bị phân tích tự động có bộ phận sấy khô bằng hồng ngoại
3. TCVN 10524:2014 Ống và hệ ống cao su dùng trong hệ thống làm mát động cơ đốt trong. Yêu cầu kỹ thuật
4. TCVN 10525-1:2014 Ống cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy. Phần 1: Ống bán cứng dùng cho hệ thống chữa cháy cố định
5. TCVN 10525-2:2014 Ống cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy. Phần 2: Ống bán cứng (và cấu kiện ống) dùng cho máy bơm và xe chữa cháy
6. TCVN 10526:2014 Ống và cấu kiện ống cao su để hút và xả nước. Yêu cầu kỹ thuật
7. TCVN 10527:2014 Cao su thiên nhiên (NR). Quy trình đánh giá
8. TCVN 10528:2014 Cao su. Xác định hàm lượng magie của latex vườn cây và latex cao su thiên nhiên cô đặc bằng phương pháp chuẩn độ
9. TCVN 10529:2014 Găng tay y tế làm từ latex cao su thiên nhiên. Xác định protein chiết xiết được với nước bằng phương pháp Lowry cải biến
10. TCVN 10530:2014 Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo dẫn điện và tiêu tán điện. Phương pháp đo điện trở suất
11. TCVN 10531:2014 Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo. Xác định biến dạng dư khi giãn dưới độ giãn dài không đổi và biến dạng dư khi giãn, độ giãn dài, độ rão dưới tải trọng kéo không đổi.


- Quyết định 3741/QĐ-BKHCN:
1. TCVN 5692:2014 Ván gỗ nhân tạo. Xác định kích thước mẫu thử
2. TCVN 5694: 2014 Ván gỗ nhân tạo. Xác định khối lượng riêng
3. TCVN 8044:2014 Gỗ. Phương pháp lấy mẫu và yêu cầu chung đối với thử nghiệm cơ lý của mẫu nhỏ từ gỗ tự nhiên
4. TCVN 9084-2:2014 Kết cấu gỗ- Ứng dụng uốn của dầm chữ I. Phần 2: Tính năng thành phần và yêu cầu sản xuất
5. TCVN 10572-1:2014 Gỗ nhiều lớp (LVL)- Chất lượng dán dính. Phần 1: Phương pháp thử
6. TCVN 10572-2:2014 Gỗ nhiều lớp (LVL)- Chất lượng dán dính. Phần 2: Các yêu cầu
7. TCVN 10573:2014 Yêu cầu phân hạng gỗ phi kết cấu
8. TCVN 10574:2014 Ván mỏng. Thuật ngữ và định nghĩa, xác định đặc tính vật lý và dung sai
9. TCVN 10575:2014 Gỗ nhiều lớp (LVL) Yêu cầu kỹ thuật
10. TCVN 10576:2014 Gỗ nhiều lớp (LVL)- Đo kích thước và hình dạng. Phương pháp thử


Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tin tức và Sự kiện chuyên ngành
Một số điểm cần lưu ý kể từ khi CEDEAO áp dụng chung một biểu thuế quan
200.000 đồng cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất
TOA Việt Nam khai trương chi nhánh tại Hà Nội
AkzoNobel Việt Nam đưa ra thị trường dòng sơn chống rạn nứt
Đề xuất nhiệm vụ thực hiện trong kế hoạch năm 2016 thuộc các chương trình, dự án trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng kinh phí từ nguồn Ngân sách nhà nước
Công bố bảng so sánh giữa phiên bản HS 2012 VÀ HS 2017
Nippon Paint hợp tác với CC1 nâng cao chất lượng dự án
Công ty 4 Orange tặng 400 suất học bổng
ISO bổ sung các Tiêu chuẩn mới về quản lý năng lượng
Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN
LIÊN KẾT WEBSITE  
THỐNG KÊ
 
Lượt truy cập: 9153763
Khách Online: 19
Đối tác
   
  Trang chủ | Giới thiệu | Hội viên | Công nghiệp Sơn - Mực In | Tin tức | Khoa học và Công nghệ | Văn bản pháp quy | Liên hệ