Quy hoạch phát triển ngành Sơn – Mực in đến 2020 và tầm nhìn 2030

Quy hoạch phát triển ngành Sơn – Mực in do Bộ Công thương ban hành đã vạch ra định hướng và mục tiêu rõ ràng cho ngành công nghiệp sơn – mực in. Theo đó, ngành công nghiệp sơn – mực in được phát triển theo hướng từng bước bắt nhịp với công nghiệp hiện đại hơn.

Theo Quyết định số 1008/QĐ-BCT, Bộ Công thương đã phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp sơn – mực in Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Theo Quy hoạch,ngành công nghiệp sơn – mực in được định hướng phát triển theo hướng từng bước loại bỏ các công nghệ, thiết bị lạc hậu, thay vào đó là các công nghệ, thiết bị tiên tiến, hạn chế sử dụng các nguyên liệu, hóa chất nguy hại tới môi trường sinh thái và sức khỏe con người, tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt và giá trị cao. Ngoài ra, ngành cần tập trung đầu tư vào các nhóm sản phẩm có giá trị sử dụng cao, nhất là chú trọng đầu tư phát triển sản xuất các loại nhựa tạo màng, bột màu, hóa chất, phụ gia cho ngành.

 Quy hoạch phát triển ngành Sơn - Mực in

Một số mục tiêu cụ thể được đặt ra, bao gồm:

Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp sơn – mực in (đến năm 2020 đạt 13%; giai đoạn 2021 – 2030 đạt 14%);

Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp sơn – mực in (đến năm 2020 đạt 13%; giai đoạn 2021 – 2030 đạt 14%);

Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của ngành công nghiệp sơn – mực in trong toàn ngành công nghiệp hóa chất (tăng từ 11% năm 2012 lên 11,5% vào năm 2020 và đạt 12% vào năm 2030);

Đến năm 2020, nguồn nguyên liệu trong nước có khả năng đáp ứng được 50% về giá trị tổng nhu cầu của toàn ngành và đến năm 2030 đáp ứng 75%.

Để Quy hoạch được thực hiện, các tổ chức và doanh nghiệp được khuyến khích đầu tư và ứng dụng công nghệ để sản xuất nguyên liệu sơn – mực in chất lượng cao. Bên cạnh đó, Nhà nước hỗ trợ phát triển một số doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong lĩnh vực ngành công nghiệp sơn – mực in đủ mạnh để sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, thân thiện với môi trường cũng như xây dựng được thương hiệu có uy tín trên thị trường trong nước và trên thế giới.

Điểm cần chú ý là nhà nước cần đẩy nhanh quá trình di dời, tập trung các nhà máy sản xuất sơn – mực in vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm quản lý tập trung, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, đóng cửa các cơ sở sản xuất sơn – mực in sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường và kKhông cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư có công nghệ, thiết bị lạc hậu.

Coatings Expo Vietnam là Triển lãm & Hội thảo quốc tế chuyên ngành công nghiệp Sơn phủ và Mực in được tổ chức thường niên tại Việt Nam, là nơi lý tưởng để kết nối và tăng cường hợp tác kinh doanh. Kính mời Quý vị đến với Coating Expo Vietnam 2019 diễn ra từ 26-28/06/2019 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM!

Source: business.gov.vn