Thông báo thay đổi thời gian triển lãm Coatings Expo 2020

Thay đổi thời gian triển lãm Coatings Expo 2020 – Ban tổ chức quyết định hoãn triễn lãm đến ngày 16-18/06/2021. Sự kiện diễn ra tại SECC, Tp.HCM.