QUY HOẠCH NGÀNH SƠN – MỰC IN VÀ TẦM NHÌN, ĐỊNH HƯỚNG MỚI

Bạn cần tìm hiểu về tình hình quy hoạch ngành Sơn – Mực in của Việt Nam? Bạn muốn xác định tầm nhìn của ngành đến năm 2030? Liệu định hướng phát triển cho ngành Sơn – Mực in sẽ được thực hiện như thế nào?!

Quy hoạch ngành Sơn – Mực in của Việt Nam

Quy hoạch ngành Sơn – Mực in được ban hành bởi Bộ Công thương. Đây là hoạt động vạch ra mục tiêu, định hướng cụ thể và rõ ràng về ngành Sơn – Mực in của nước ta. Ngành công nghiệp này cũng được phát triển và đẩy mạnh theo hướng từng bước theo công nghệ tiên tiến và hiện đại hơn.

Theo quyết định mới, Bộ Công thương đã tiến hành phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Sơn – Mực in đến năm 2020, tầm nhìn vươn đến năm 2030. Theo bản quy hoạch chi tiết này, ngành Sơn – Mực in được hướng phát triển dạng từng bước loại bỏ công nghệ lạc hậu, cũ kỹ và thay vào đó là công nghệ hiện đại hơn.

Những dòng sản phẩm sử dụng nguyên liệu, hóa chất không thân thiện với môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khỏe con người để tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt và giá trị cao nhất. Ngành công nghiệp Sơn – Mực in cũng cần tập trung đầu tư vào nhóm sản phẩm có giá trị, chú trọng việc phát triển sản xuất nhựa, hóa chất, phụ gia.

Quy hoạch ngành Sơn – Mực in của Việt Nam

Tầm nhìn ngành Sơn – Mực in 2030

Khi đã hiểu về vấn đề quy hoạch ngành Sơn – Mực in, bạn có thể xác định được tầm nhìn của ngành công nghiệp này đến năm 2030. Theo dự đoán, tốc độ tăng trưởng của ngành được xác định như sau:

  • Tốc độ bình quân giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 đạt 13%, đến giai đoạn 2021 – 2030 có thể đạt 14%.
  • Tốc độ bình quân giá trị tăng thêm ngành công nghiệp Sơn – Mực in năm 2020 đạt 13%, đến giai đoạn 2021 – 2030 đạt 14%.
  • Ngành có tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 11% năm 2012 lên 11.5% năm 2020, đạt 12% năm 2030 so với toàn ngành hóa chất Việt Nam.
  • Nguồn nguyên liệu nước ra có thể đạt 50% giá trị tổng nhu cầu toàn ngành vào đầu năm 2020 và đáp ứng 75% vào năm 2030
    Tầm nhìn ngành Sơn – Mực in 2030

Định hướng thúc đẩy sự phát triển ngành Sơn – Mực in

Để việc quy hoạch ngành Sơn – Mực in được thực hiện chi tiết và rõ ràng nhất, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được nhà nước khuyến khích đầu tư và ứng dụng công nghệ để sản xuất nguyên liệu ngành Sơn – Mực in chất lượng cao.

Việt Nam cũng hỗ trợ tăng trưởng cho một số doanh nghiệp khoa học – công nghệ trong lĩnh vực ngành công nghiệp Sơn – Mực in. Điều này giúp sản xuất được sản phẩm chất lượng, không gây hại tới hệ sinh thái hay môi trường thiên nhiên.

Nhà nước ta cũng cần thúc đẩy quá trình di dời, tập trung nhà máy sản xuất vào các khu công nghiệp để thuận lợi trong việc quản lý, hạn chế gây hại tới môi trường và sức khỏe con người. Các cơ sở sản xuất Sơn – Mực in còn dùng công nghệ lạc hậu, kém thân thiện, không có giấy chứng nhận đầu tư cũng nên được đóng cửa và loại bỏ khỏi thị trường.

Định hướng thúc đẩy sự phát triển ngành Sơn – Mực in

Tin trên trang: https://vn-industryshow.com/quy-hoach-nganh-son-muc-in/