Mời tham dự Hội thảo “Nhận diện cơ hội kinh doanh trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) sớm được thông qua” tại Hà Nội ngày 10/7/2019

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) là một trong những Hiệp định thế hệ mới lớn nhất mà Việt Nam từng tham gia. Dự kiến, Hiệp định sẽ sớm được ký kết để chính thức đi vào thực thi trong năm 2019. Việc doanh nghiệp cần nắm bắt thông tin để xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp trong bối cảnh mới là rất cần thiết.

Xuất phát từ thực tế đó, triển khai kế hoạch hoạt động thuộc Đề án “Đẩy mạnh thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và các nước đối tác chiến lược và quốc gia quan trọng” đã được Thủ tướng phê duyệt, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Công thương, Phái đoàn Châu Âu tại Việt Nam (EU Delegation), Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham), Trung tâm WTO và các đối tác tổ chức Hội thảo “Nhận diện cơ hội kinh doanh trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) sớm được thông qua”.

Thời gian: 09.00 – 16.00 ngày 10/07/2019

Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 7, trụ sở VCCI-Số 9, Đào Duy Anh, Hà Nội

Nội dung chính:

Câp nhật tình hình phê chuẩn EVFTA
Đánh giá cơ hội của doanh nghiệp Việt trong bối cảnh mới
Ăn trưa làm việc
Thảo luận theo chuyên đề

Ngoài các diễn giả từ cơ quan chủ quản, tham gia đàm phán, các tổ chức nghiên cứu và được tham vấn EVFTA như: Bộ Công thương, Phái đoàn Liên minh Châu Âu, Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham), Trung tâm thông tin WTO thuộc VCCI còn có phần trình bày và chia sẻ kinh nghiệm của đại diện các doanh nghiệp Châu Âu và Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực sẽ chịu tác động lớn từ EVFTA như: năng lượng, thuỷ sản, dệt may, tài chính, trách nhiệm xã hội…

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời đại diện quý Doanh nghiệp/ Đơn vị tham dự hoạt động thiết thực này. Doanh nghiệp quan tâm, đề nghị gửi Phiếu đăng ký theo mẫu gửi kèm về địa chỉ email: phuocna@vcci.com.vn trước ngày 07/7/2019.

Công_văn_mời1.pdf

Xin trân trọng cảm ơn.