Hướng dẫn triển khai gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

(Chinhphu.vn) – Để tạo thuận lợi trong việc triển khai thực hiện Nghị định 41, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương lưu ý nội dung liên quan đến gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Để hỗ trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Nghị định 41 đã quy định chi tiết đối tượng áp dụng đối với việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 và quy định về trình tự, thủ tục gia hạn, hồ sơ.

Để tạo thuận lợi trong việc triển khai thực hiện Nghị định này, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 5977/BTC-TCT ngày 20/5/2020 gửi các bộ, ngành, địa phương lưu ý nội dung liên quan đến gia hạn nộp thuế TNDN và thuế GTGT tại Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, trong đó có một số nội dung chính như sau:

Về thời gian gia hạn nộp, số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 được gia hạn không bao gồm số thuế TNDN tạm nộp theo quý quy định tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ và Điều 17 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Theo đó, số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán.

Trường hợp doanh nghiệp có kỳ tính thuế TNDN theo năm tài chính không trùng năm dương lịch thì thời hạn nộp thuế được gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế TNDN của doanh nghiệp.

Ngoài ra, công văn còn đề cập cụ thể đến nguyên tắc xác định số thuế TNDN được gia hạn đối với trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN và trường hợp xác định theo kết quả thanh tra, kiểm tra thuế của cơ quan có thẩm quyền.

Về gia hạn nộp thuế GTGT, doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP được gia hạn số thuế GTGT phải nộp quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP bao gồm số thuế GTGT tại trụ sở chính và số thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh.

Được biết, thời gian qua, các bộ ngành đã tích cực triển khai hỗ trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó có việc thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

Tại hội nghị trực tuyến “Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) và những lợi ích cho DN” mới đây, bà Nguyễn Thu Trà, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin thuộc Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho hay: Ngay sau Nghị định ban hành, Tổng cục Thuế đã triển khai tờ khai gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trên hệ thống thuế điện tử của Tổng cục. Tổng cục Thuế đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, VNPT tích hợp hai chức năng này lên Cổng DVCQG.

Đáng chú ý, việc đăng nhập qua Cổng DVCQG rất thuận tiện khi cá nhân và DN có thể thực hiện không chỉ dịch vụ công ngành thuế mà còn các ngành khác mà không phải đăng nhập lại lần hai.

Như vậy, đến nay DN và cá nhân có 2 kênh để thực hiện gia hạn nộp thuế, đó là qua cổng thuế điện tử của cơ quan thuế và qua Cổng DVCQG.

Anh Minh