Cơ quan thuế xem xét không thanh tra doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đây là một trong những nội dung mà Tổng cục Thuế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong ngành và toàn thể cán bộ, người lao động cơ quan thuế các cấp thực hiện khi triển khai các giải pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19.


Cơ quan thuế xem xét không thanh tra doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Ảnh: Ngọc Dương

Tổng cục Thuế yêu cầu xem xét không tổ chức thanh tra, kiểm tra thuế định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp (DN) không có dấu hiệu vi phạm, các DN chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để tạo điều kiện cho DN tập trung giải quyết khó khăn. Đồng thời, không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được giao và được lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt.

Tổng cục Thuế giao các vụ, đơn vị chức năng đánh giá tác động và báo cáo Bộ Tài chính phương án, kịch bản chi tiết điều hành thu, chi ngân sách nhà nước; tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, chủ động tham gia, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về chính sách phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và nghị định trong việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Cần trình Chính phủ về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và rà soát các giải pháp về thuế, phí, lệ phí, hoặc đề xuất phương án giảm thuế, phí, lệ phí mà trước hết là gói hỗ trợ khoảng 30.000 tỉ đồng tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; nghị quyết điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho người dân.

Yêu cầu các đơn vị trong ngành tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy nhanh việc thực hiện và cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như hoàn thuế, gia hạn nộp thuế…; giải quyết ngay khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; tuyệt đối không gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách kiểm soát dịch bệnh để gây khó khăn cho DN, cá nhân kinh doanh. Cùng với đó, đẩy nhanh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, công bố công khai việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp biết và giám sát.

thanhnien.vn