Triển lãm Công nghiệp In Nhãn và Bao bì 2020

Label & Flexible packaging & Film Expo. (Blue Whale Expo 2020) & Asia Packiging & Printing Industry Expo Blue là 2 sự kiện có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ngành sơn, Mực in. Ban tổ chức Hội chợ triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế mới Thượng Hải vào các ngày 21-23 tháng 04 năm 2020.     

 

 

Link:2020 appi invitation

2020 blue whale expo invitation