Bỏ một số khoản phí trong hoạt động hóa chất

(Chinhphu.vn) – Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ, để góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp và phù hợp với thủ tục hành chính dự kiến được bãi bỏ, Bộ Công Thương đề xuất: Bỏ khoản phí thẩm định phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (tại điểm 3 Biểu mức thu); bỏ khoản lệ phí cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp (tại điểm 1 Biểu mức thu); bỏ phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp (tại điểm 4 Biểu mức thu).

Trên cơ sở đề xuất nêu trên, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 170/2016/TT-BTC với Biểu mức thu phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất như sau:

STT Tên phí, lệ phí Đơn vị tính Mức thu (vnđ)
1 Phí thẩm định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 01 Bộ hồ sơ 36.000.000
2 Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất Giấy chứng nhận 1.200.000
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất Giấy chứng nhận 1.200.000
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất Giấy chứng nhận 1.200.000
3 Phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng
Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1 Giấy phép 1.200.000
Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 2 Giấy phép 1.200.000
Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 3 Giấy phép 1.200.000
Giấy phép sản xuất hóa chất: DOC, DOC-PSF Giấy phép 1.200.000

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Nguồn: Chinhphu.vn