Thông báo khẩn từ Ban Tổ chức Hội chợ Triển lãm ngành Sơn Trung Đông 2020