Thông báo khẩn từ Ban Tổ chức Hội chợ Triển lãm ngành Sơn Trung Đông 2020

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 trên toàn cầu, Ban Tổ chức Hội chợ Triển lãm ngành Sơn Trung Đông 2020 tổ chức vào ngày 9-11/03/2020 đã quyết định dời sự kiện này sang thời điểm khác thích hợp và được thông báo sau.