Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Đăng bởi

Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Ngày ban hành 22/05/2018
Ngày có hiệu lực 10/07/2018
Trích yếu: Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Bài viết liên quan