Nghị định số 79/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Đăng bởi
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Ngày ban hành: 16/05/2018

Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Bài viết liên quan