Nghị định số 71/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Đăng bởi
– Ngày ban hành: 15/05/2018
– Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
– Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

Bài viết liên quan