Hội nghị và Triển lãm Sơn phủ Châu Á (ACC – Asia Coatings Congress) 2019

Hội nghị và Triển lãm Sơn phủ Châu Á (ACC – Asia Coatings Congress) 2019 sẽ được tổ chức tại InterContinental Asiana Saigon Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 14 – 15/05/2019.


Liên hệ: Ms. Fan Landers
– Email: FanLanders@dmgevents.com
– Telephone: +44 (0) 1737 855 078
– Website: www.coatings-group.com/acc