Hội Nghị Lần Thứ Nhất Giao Lưu Doanh Nghiệp Bán và Mua: Ấn Độ – Campuchia, Lào, Miến Điện và Việt Nam

Hiệp hội VPIA nhận được Công hàm HCM/211/3/2019 của Tổng Lãnh Sự Ấn Độ tại Tp. HCM về việc mời doanh nghiệp Việt Nam theo tài trợ của phía Ấn Độ tham dự :

Hội Nghị Lần Thứ Nhất Giao Lưu Doanh Nghiệp Bán và Mua: Ấn Độ – Campuchia, Lào, Miến Điện và Việt Nam (CLMV) Hội Nhập Kinh Tế Thông Qua Chuỗi Giá Trị Gia Tăng từ 15 – 16 tháng 10 năm 2019, tại ITC Grand Chola, Chennai.

Văn phòng Hiệp hội xin kính thông báo đến các Quý Doanh nghiệp trong và ngoài Hiệp hội các thông tin liên quan.

Nếu Qúi vị có quan tâm, vui lòng điền vào phiếu CII Nomination Form và gửi về Văn phòng Hiệp hội theo email : vpia@vpia.org.vn  trước 15 giờ ngày 19/09/2019 để Văn phòng tổng hợp và làm việc với Phòng Thương mại của TLS Ấn Độ.”

Click Download form đăng ký tại đây CII Nomination Form