Ban Tổ chức thông báo Hội chợ Triển lãm Ngành Sơn Trung Đông sẽ được tổ chức vào ngày 7 – 9/9/2020 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế Dubai