Tổng quan ngành Mực in

Vài nét về ngành công nghiệp mực in Việt nam

Ngành sản xuất mực in Việt Nam năm 2011 đạt sản lượng 18,850 tấn với giá trị 57 triệu đô la Mỹ. Cơ cấu phân loại như sau :
– Mực in Offset;
– Mực in Flexo dung môi;
– Mực in Flexo nước;
– Mực in bề mặt;
– Mực in ghép màng;
– Các loại khác.

Cơ cấu ngành Mực in Việt Nam theo sản lượng

 

Cơ cấu ngành Mực in Việt Nam theo giá trị