Thay đổi ngày triển lãm Coatings Expo Vietnam 2020

 
 
Triển lãm Coatings Expo Vietnam 2020 sẽ được dời lịch đến ngày 11-13/11/2020.
? Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh
Đăng ký nhận vé tham quan miễn phí và nhận những tin tức mới nhất về ngành sơn phủ, mực in: http://bit.ly/CoatingsVN20_VisitorRegistrationForm
———-
Announcement new date of Coatings Expo Vietnam 2020
Coatings Expo Vietnam is postponed to the new dates of November 11 – 13, 2020.
? Venue: Saigon Exhibition Convention Centre (SECC), Ho Chi Minh City
Register for your free visit and latest news on coating industry around the world: http://bit.ly/CoatingsVN20_VisitorRegistrationForm