Hội nghị thường niên VPIA 2019

Hội nghị thường niên Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam năm 2019 đã được tổ chức vào ngày 11/5/2019 tại Khách sạn Kim Đô (133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Hội nghị thường niên của Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam là dịp để toàn thể Hội viên của Hiệp hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và chia sẻ các thông tin liên quan đến ngành nghề. Tham dự Hội nghị gồm các đại diện của các Doanh nghiệp Hội viên, các Đại biểu khách mời và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến ngành Sơn – Mực in.

Các Đại biểu đăng ký tham dự Hội nghị

Và chụp ảnh lưu niệm

Hội nghị theo dõi phần trình bầy kế hoạch hoạt động của Hiệp hội năm 2019 và Tổng quan ngàng công nghiệp Sơn – Mực In Việt Nam năm 2018

Tiếp đó, Hội nghị cũng lắng nghe các ý kiến đóng góp của các Đại biểu tham dự cho các chương trình hoạt động của Hiệp hội ngày càng phong phú, đa dạng, thiết thực hơn để phục vụ Hội viên nói riêng và ngành công nghiệp Sơn – Mực in Việt Nam nói chung.

Đại biểu tham dự đóng góp ý kiến

Tại Hội nghị Thường niên Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam năm 2019, các Hội viên mới nhận Giấy Chứng Nhận Hội viên và Ban lãnh đạo Hiệp hội trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã góp phần cho sự thành công của Hội nghị.

Hội nghị Thường niên năm 2019 của Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Sự thành công này là sự đóng góp, tin tưởng, ủng hộ của tất cả các hội viên đối với Hiệp hội, với Ban chấp hành để Hiệp hội ngày phát triển bền vững hơn nữa.

Một số hình ảnh:
Hội viên và Đại biểu khách mời cùng nâng ly chúc mừng sự thành công của Hội nghị.

Phần giao lưu văn nghệ của các ca sĩ nổi tiếng trong Hiệp hội.

Nguồn: VPIA