Đại hội Nhiệm kỳ III (2018 – 2023) Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam

Đại hội Nhiệm kỳ III (2018 – 2023) Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam đã được tổ chức vào ngày 19/5/2018 tại Khách sạn Continental Sài Gòn (132 – 134 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).
Tham dự Đại hội có 75 đại biểu bao gồm các cơ quan: Cục Hóa chất – Bộ Công Thương, Vụ Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng, Hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Hóa học Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên lãnh đạo Hiệp hội qua các thời kỳ và các Đại biểu hội viên Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến ngành Sơn – Mực.

Toàn thể Đại hội thống nhất về Quy chế làm việc trên tinh thần đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, trật tự, xuyên suốt.


Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Đại hội đã lắng nghe, thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hiệp hội trong Nhiệm kỳ II (2013 – 2018) và Phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ III (2018 – 2023).


Đại hội theo dõi phần báo cáo về Tổng kết NK II và Phương hướng hoạt động NK III

Tiếp đó, Đại hội cũng lắng nghe các ý kiến đóng góp của Hội viên, các đại diện cơ quan Nhà nước cho các chương trình hoạt động của Hiệp hội ngày phong phú, đa dạng, thiết thực hơn để phục vụ Hội viên và ngành Sơn – Mực in Việt Nam.


Hội viên và đại diện cơ quan Nhà nước đóng góp ý kiến

Đại hội Nhiệm kỳ III (2018 – 2023) cũng đã bầu ra Ban Chấp hành với 12 thành viên và Ban Kiểm tra với 03 thành viên.


Các Ủy viên Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Nhiệm kỳ III (2018 – 2023) ra mắt Đại hội

Với những kết quả đã đạt được trong Nhiệm kỳ II cộng với kinh nghiệm làm việc trong những năm qua, bằng trí tuệ tập thể của các hội viên, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành Nhà nước, sự hợp tác của các Hiệp hội trong và ngoài nước, với mục tiêu của Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam là tiếng nói của ngành, Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam nâng cao hiệu quả trong các hoạt động của mình để mang lại lợi ích tốt nhất của các hội viên. Hợp tác với các cơ quan chức năng của nhà nước và cộng đồng để đẩy mạnh việc phát triển bền vững thông qua việc cung cấp các sản phẩm có chất lượng, an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường. Hai nhiệm kỳ đầu tổ chức và tạo sân chơi cho Hội viên. Nhiệm kỳ III định hướng tổ chức chuyên nghiệp và mang lợi ích thiết thực cho Hội viên. Hiệp hội sẽ tích cực tham gia vào công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội nhằm đưa ngành công nghiệp Sơn – Mực in Việt Nam vượt qua những khó khăn để phát triển bền vững, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước nhà.

Đại hội Nhiệm kỳ III (2018 – 2023) Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Sự thành công này là sự đóng góp, tin tưởng, ủng hộ của tất cả các hội viên đối với Hiệp hội, với Ban chấp hành để Hiệp hội ngày phát triển bền vững hơn nữa.

Để có được sự thành công của Đại hội, Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam xin ghi nhận sự tài trợ quý báu của 16 nhà tài trợ.


Logo Nhà tài trợ và Đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm

Hội viên và Đại biểu khách mời cùng nâng ly chúc mừng sự thành công của Đại hội


… và cùng giao lưu văn nghệ