CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM KHANG VIỆT

Lô E18-19, Đường Hải Sơn- Tân Đức, KCN Hải Sơn, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Điện thoại: (0272) 3769755

Fax: (0272) 3762528