Tin tức Hiệp hội

post-image
Tin tức Hiệp hội

Hội nghị thường niên VPIA 2019

Hội nghị thường niên Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam năm 2019 đã được tổ chức vào ngày 11/5/2019 tại Khách sạn Kim Đô (133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Hội nghị thường niên của Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam...
Xem Thêm
Xem thêm

Hội nghị - Hội chợ - Triển lãm

Xem thêm

Thị trường - Kinh tế - Xã hội

post-image
Kinh tế - Xã hội - Thị trường

Mời tham dự Hội thảo “Nhận diện cơ hội kinh doanh trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) sớm được thông qua” tại Hà Nội ngày 10/7/2019

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) là một trong những Hiệp định thế hệ mới lớn nhất mà Việt Nam từng tham gia. Dự kiến, Hiệp định sẽ sớm được ký kết để chính thức đi vào thực thi trong năm 2019. Việc doanh...
Xem Thêm
Xem thêm