Ngôn ngữ:
Trang chủ » Tin tức » Tin tức và Sự kiện chuyên ngành
Văn bản Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á-Âu giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh kinh tế Á-Âu được ký kết ngày 29/5/2015 tại Cộng hòa Ca-dắc-xtan sẽ có hiệu lực từ ngày 05/10/2016.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có văn bản thông báo việc hai bên đã hoàn tất thủ tục phê chuẩn và FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu chính thức có hiệu lực từ ngày 5/10/2016
Sau khi có hiệu lực , hai bên sẽ thành lập Ủy ban hỗn hợp, Ủy ban về Thương mại hàng hóa, Tiểu ban về quy tắc xuất xứ để phối hợp triển khai hiệu quả, đồng thời giám sát việc thực thi hiệp định.
Dưới đây là toàn văn Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu:
 Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
•    Phần Mở đầu (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
•    Chương 1 - Các Điều khoản chung (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
•    Chương 2 - Thương mại hàng hóa  (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
•    Chương 3 - Phòng vệ thương mại (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
•    Chương 4 - Quy tắc xuất xứ (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
•    Chương 5 - Quản lý hải quan và Tạo thuận lợi thương mại (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
•    Chương 6 - Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
•    Chương 7 - Các biện pháp an toàn thực phẩm và Kiểm dịch động thực vật (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
•    Chương 8 - Thương mại dịch vụ, Đầu tư và Di chuyển thể nhân (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
•    Chương 8 bis - Doanh nghiệp sở hữu nhà nước, Doanh nghiệp nhà nước nắm quyền chi phối và Doanh nghiệp có đặc quyền (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
•    Chương 9 - Sở hữu trí tuệ (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
•    Chương 10 - Mua sắm Chính phủ (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
•    Chương 11 - Cạnh tranh  (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
•    Chương 12 - Phát triển bền vững (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
•    Chương 13 - Công nghệ điện tử trong thương mại (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
•    Chương 14 - Giải quyết tranh chấp (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
•    Chương 15 - Các điều khoản cuối cùng (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
 - Phụ lục 1a - Biểu cam kết thuế quan - Chú giải chung  (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
 - Phụ lục 1b - Biểu cam kết của Liên minh Kinh tế Á-Âu (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
 - Phụ lục 1c - Ghi chú về hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng gạo nhập khẩu vào LMKT Á-Âu (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
 - Phụ lục 1d - Biểu cam kết của Việt Nam (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
 - Phụ lục 1e - Ghi chú về hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng trứng gia cầm vào Việt Nam(bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
 - Phụ lục 1f - Ghi chú về hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng lá thuốc lá chưa chế biến và phế liệu thuốc lá vào Việt Nam (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
 - Phụ lục 2a - Ngưỡng áp dụng của Biện pháp phòng vệ theo ngưỡng - Chú giải chung (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
 - Phụ lục 2b - Ngưỡng áp dụng của biện pháp phòng vệ theo ngưỡng - Cam kết cụ thể  (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
 - Phụ lục 3a - Quy tắc cụ thể mặt hàng - Chú giải chung  (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
 - Phụ lục 3b - Quy tắc cụ thể mặt hàng - Cam kết cụ thể  (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
 - Phụ lục 4 - Danh sách các quốc đảo (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
 - Phụ lục 5 - Mẫu C/O và Hướng dẫn (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
•    Nghị định thư giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ LB Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ  Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)
•    Nghị định thư giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Belarus về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)

Bộ toàn văn Hiệp định có thể tải về tại đây (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)

Nguồn: www.trungtamwto.vn
Tin tức và Sự kiện chuyên ngành
Quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hóa chất
Vật liệu phát quang ứng dụng làm sơn xây dựng
Hệ thống cảm biến chất lỏng dựa trên cấu trúc SAW dùng cho đầu phun mực thông minh
Hội thảo lấy ý kiến tham gia Dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP
Điều kiện an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất
TOA 4 Seasons & Hình ảnh nhận diện thương hiệu mới
Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về xuất khẩu khoáng sản
Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý vật liệu xây dựng
Nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “SƠN BỘT GỐC XI MĂNG”
Nghiệm thu dự thảo soát xét Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5730:2008 “SƠN ALKYD – YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
LIÊN KẾT WEBSITE  
THỐNG KÊ
 
Lượt truy cập: 9374934
Khách Online: 31
Đối tác
   
  Trang chủ | Giới thiệu | Hội viên | Công nghiệp Sơn - Mực In | Tin tức | Khoa học và Công nghệ | Văn bản pháp quy | Liên hệ