Ngôn ngữ:
Trang chủ » Tin tức » Tin tức và Sự kiện chuyên ngành
Về việc nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế chủ trì thực hiện các nhiệm vụ năm 2016 thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn"
Thực hiện Quyết định số 1020/QĐ-BCT ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đặt hàng nhiệm vụ năm 2016 thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Chiến lược).
Bộ Công Thương thông báo:
1. Tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có tư cách pháp nhân có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của các nhiệm vụ trong năm 2016 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;
2. Mẫu hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp và Danh mục các nhiệm vụ tuyển chọn thực hiện năm 2016 thuộc Chiến lược được đăng tại Cổng thông tin điện tử Công Thương Việt Nam (địa chỉ http://www.moit.gov.vn).
3. Hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp cần được đăng ký theo Danh mục các nhiệm vụ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong năm 2016.
4. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn giao trực tiếp (sau đây gọi tắt là Hồ sơ) bao gồm một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày trên khổ giấy A4 sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909-2001, cỡ chữ 14 và 07 bản sao bộ hồ sơ gốc được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ như sau:
a) Tên nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp;
b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);
c) Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ và danh sách những người tham gia chính thực hiện nhiệm vụ (chỉ ghi danh sách cá nhân đã có xác nhận tham gia phối hợp);
d) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
5. Bộ hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp gồm các nội dung sau:
- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện dự án theo biểu mẫu quy định (Biểu 01-CP).
- Thuyết minh kế hoạch triển khai dự án theo biểu mẫu quy định (Biểu 02-CP).
- Báo cáo tóm tắt kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện dự án theo biểu mẫu quy định (Biểu 03-CP).
- Văn bản xác nhận của các tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp thực hiện dự án (nếu có) theo biểu mẫu quy định (Biểu 04-CP).
6. Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp là 17 giờ ngày 11 tháng 4 năm 2016.
7. Nơi nhận Hồ sơ:
Vụ Khoa học và Công nghệ
Phòng 306 tòa nhà A - Trụ sở Bộ Công Thương
54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội
8. Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ với Văn phòng giúp việc Ban Điều hành Chiến lược ( Điện thoại: C.Hà 04.22202306).
9. Danh mục các nhiệm vụ để tuyển chọn triển khai năm 2016 thực Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.
10. Nhóm các tiêu chí làm căn cứ đánh giá Hồ sơ tuyển chọn gồm:
a. Xác định mục tiêu, nội dung và phương thức triển khai thực hiện được đánh giá theo các tiêu chí sau (được đánh giá tối đa 76 điểm)
- Tính cấp thiết;
- Tính hữu ích, có kết quả rõ ràng;
- Tính lồng ghép, đa mục tiêu;
- Tính khả thi (tiến độ, tài chính, năng lực kỹ thuật);
- Tính bền vững.
b. Năng lực của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn được đánh giá theo các tiêu chí sau (được đánh giá tối đa 24 điểm)
- Kinh nghiệm thực tế sản xuất kinh doanh và những thành tựu nổi bật về triển khai công nghệ của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm dự án: (Số năm kinh nghiệm; số đề án, dự án tương tự đã thực hiện;Năng lực tổ chức của các nhân đăng ký làm chủ nhiệm dự án (tính khoa học, hợp lý trong nội dung và phương án triển khai thưc hiện).
- Tiềm lực liên quan tới việc thực hiện dự án thuộc Chiến lược:
c. Tính hợp lý của kinh phí đề xuất (được đánh giá tối đa 10 điểm)
- Tính hợp lý, khả thi của kinh phí đề xuất, mức độ chi tiết của dự toán.
- Khả năng huy động các nguồn vốn để thực hiện dự án thuộc Chiến lược.

Nguồn: Bộ Công Thương
Tin tức và Sự kiện chuyên ngành
Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu mới có hiệu lực từ 01/01/2016
Chính sách phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam
Nghị quyết của Chính phủ về việc ký Hiệp định TPP
Việt Nam ký Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương
Công ty Sơn TOA Việt Nam kỷ niệm 20 năm thành lập
Nhiều ý kiến góp ý xây dựng Dự thảo Nghị định về Quản lý vật liệu xây dựng
Nghiệm thu Dự thảo TCVN …2015 “Sơn và vecni -Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất"
AkzoNobel tăng đầu tư ngành Sơn công nghiệp
Mời doanh nghiệp tham gia chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2016
Hội thảo “Công tác Phòng cháy chữa cháy ngành Công nghiệp Sơn và Mực in Việt Nam”
LIÊN KẾT WEBSITE  
THỐNG KÊ
 
Lượt truy cập: 8971591
Khách Online: 44
Đối tác
   
  Trang chủ | Giới thiệu | Hội viên | Công nghiệp Sơn - Mực In | Tin tức | Khoa học và Công nghệ | Văn bản pháp quy | Liên hệ